Kontaktný formulár

IMG

AVALAN, s.r.o.
Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava
Obchodný register Mestského
súdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vložka č.150529/B

IČO: 51748045
DIČ: 2120770630
IČ DPH (SVK): SK2120770630

Banka : RevolutBusiness
SWIFT: REVOLT21
IBAN : LT30 3250 0119 2592 9339
MENA : USD

Banka : Česká sporiteľňa
SWIFT: GIBACZPX
IBAN : CZ31 0800 0000 0060 3288 0329
Číslo účtu: 6032880329/0800
MENA : CZK

Banka : Česká sporiteľňa
SWIFT: GIBACZPX
IBAN : CZ88 0800 0000 0021 0761 5223
Číslo účtu: 2107615223/0800
MENA : EUR

Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN : SK03 1100 0000 0029 4605 6805
MENA : EUR

GDPR
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY