Podmienky zápožičiek

1. Spoločnosť AVALAN s.r.o. poskytuje zápožičky štandardne na 30 dní. Na základe dohody je možné túto dobu predĺžiť. Počas doby zapožičania Vám radi poskytneme podporu. Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 381 818 11 alebo cez e-mail obchod@avalan.eu

2. Cena za poskytnutie je 2% z ceny produktu na týždeň, ak sa nedohodne inak.

3. V prípadne nevrátenia zápožičky v dohodnutom termíne budete vyzvaný na vrátenie tovaru alebo na predĺženie termínu zápožičky. Ak od Vás nedostaneme žiadnu odpoveď, bude Vám automaticky vystavená faktúra podľa platného cenníka.

4. Zapožičaný tovar ostáva vlastníctvom spoločnosti AVALAN s.r.o. až do úplného uhradenia.

5. Vyhradzujeme si právo vyfakturovať náklady na opravu, v prípade ak nám bol tovar doručený v poškodenom stave.

6. Vyhradzujeme si právo vyfakturovať Vám cenu za nový kus, v prípade ak je tovar neopraviteľný.

7. Vyhradzujeme si právo vyfakturovať náklady za poškodenie originálneho obalu produktu.

8. Pri vrátení tovaru Vás prosíme o informáciu, prečo Vám daný tovar nevyhovuje. Na základe Vašich postrehov, môžeme skvalitňovať naše služby. Ďakujeme.