Recyklačné poplatky

Firma AVALAN s.r.o. spolupracuje s organizáciou zodpovedných výrobcov Natur-Pack a.s. OZV Natur-Pack a.s. zabezpečuje zber a prepravu elektro odpadu k spracovávateľom elektro odpadu. Náklady na tieto činnosti sa financujú prostredníctvom recyklačných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cenách našich produktoch. Vďaka takémuto systému môžu spotrebitelia odovzdávať nepotrebné spotrebiče bezplatne do zberu bez ohľadu na to kde a kedy si daný výrobok zakúpili.

Zber, recyklácia a spracovávanie elektro odpadu je pre výrobcov aj dovozcov zákonná povinnosť. Výška recyklačného poplatku závisí od viacerých faktorov- náklady na zber, prepravu, spracovanie či zneškodnenie. Výšky recyklačných poplatkov sú každoročne prehodnocované a nastavené tak aby celý systém plynulo fungoval (zoznam recyklačných poplatkov).

natur-pack logo